Zijn heupdaken beter dan geveldaken?

Het beste voor duurzaamheid Over het algemeen zijn heupdaken duurzamer dan zadeldaken omdat de meerzijdige helling minder opwaarts zorgt en bovendien beter verstevigd zijn dan zadeldaken. Het belangrijkste verschil tussen een heup- en zadeldak zijn de hellingen aan de zijkanten. Op een schilddak lopen alle kanten naar beneden naar de muren van het huis. Zadeldaken hebben slechts twee driehoekige hellingen die zich uitstrekken van de onderkant van de dakrand tot de top van de nok.

Het belangrijkste voordeel van zadeldaken zijn de kosten. Ze zijn meestal goedkoper dan heupdaken omdat er in totaal minder dakbedekkingsmaterialen zijn. Een open zadeldak heeft bijvoorbeeld slechts twee dakvlakken, waarbij een heupdak er vier heeft. Dit betekent dat hoewel u meer gevelmateriaal moet kopen, het nog steeds minder kost dan het alternatief.

Als uw dak lekt of doorzakt, is dit een duidelijke aanwijzing dat u zo snel mogelijk een nieuw dak moet plaatsen. Daarom wilt u bij de installatie van uw heupdak nooit met een onervaren dakdekker werken, aangezien het geld dat ze u kunnen besparen op de installatie niets is vergeleken met de kosten van het repareren van de slechte installatie of zelfs het aanschaffen van een geheel nieuwe installatie. Vanwege hun sterke prestaties bij harde wind bieden sommige verzekeringsmaatschappijen huiseigenaren met een heupdak die wonen in gebieden met een risico op orkanen een korting op hun polis. Dit kan worden bereikt met spuitschuim met gesloten cellen dat onder dakdekken wordt aangebracht of met structureel geïsoleerde panelen.

Hoe gemakkelijker uw dak zich kan ontdoen van vuil en weerselementen, hoe langer het meegaat omdat er geen puin, ijs of sneeuw rondhangt om schade aan uw dak te veroorzaken. Wanneer u kijkt naar het verschil tussen heup- en zadeldaken om de beste optie voor uw huis te vinden, moet u rekening houden met de helling van uw dak. In tegenstelling tot heupdaken, waar alle hellingen onder de dakrand samenkomen, hebben zadeldaken slechts twee hellingen en is de resterende ruimte omsloten door de muur van het huis. Het belangrijkste aan beide dakvormen is dat de installatie correct wordt uitgevoerd, omdat zelfs eenvoudige installatiefouten ertoe kunnen leiden dat het daksysteem vroegtijdig defect raakt.

Een kruiszadeldak combineert twee geveldelen haaks op elkaar en wordt vaak gebruikt voor huizen met complexere indelingen. Deze dakstijl komt meestal voor in huizen met verschillende vleugels van het huis, of zelfs in een aangrenzende garage. Alle daken moeten volgens code worden gebouwd, maar het kan moeilijker zijn om een schilddak te ontwerpen dat voldoet aan de sneeuwbelastingsnormen van uw bouwvoorschriften. Omdat schilddaken veel betere windprestaties leveren, geven sommige verzekeringsmaatschappijen huiseigenaren die in gebieden met orkanen wonen een korting op hun verzekering voor een schilddak.

Hoewel zadeldaken zeker veel voordelen hebben, zijn er ook enkele nadelen waarmee u rekening moet houden wanneer u kiest welk daktype het beste is voor uw huis. Nok- en binnenventilatieopeningen kunnen zorgen voor voldoende ventilatie voor elk type dak, zolang ze maar op de juiste manier worden geïnstalleerd door een ervaren professional. Er zijn verschillende factoren waarmee u rekening moet houden, zoals het plaatselijke klimaat, de grootte van de ruimte onder het dak en hoe u besluit deze te gebruiken. Als u de verschillen kent tussen een gevel en een heupdak, kunt u kortingen krijgen op de verzekering van huiseigenaren, beter isoleren en zolderverbouwingen met succes plannen, dus laten we het onderwerp onderzoeken zodat u echt weet wat de verschillen zijn tussen het gevel- en heupdak.